We zijn een Unesco-school. Dat betekent dat onze wereld niet ophoudt bij de muren van de school, maar dat we verder kijken.

We werken duurzaam en hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu. Die thema’s hebben we onder meer verwerkt in Wereldvakken. Je kunt kiezen uit Science, Sport, Digi-Media en Theater. Voor deze vakken ga je ook de buitenwereld in. Op excursie, naar een voorstelling of naar de natuur.

Gezonde school 

Wij zijn een gezonde school. We hebben extra aandacht voor bewegen en sport. Op ons gezonde schoolplein wordt natuurlijk niet gerookt. Onze kantine heeft een ruim aanbod van gezonde producten. Gefrituurde etenswaren en energydrinks worden niet verkocht. Broodjes worden vers en gezond klaargemaakt. Snoep en chips willen we ontmoedigen. En we maken onze leerlingen ervan bewust wat ze eten. Een keer iets minder gezonds mag, als je maar voldoende beweegt.

Voices of Tolerance

Vanuit het Titus Brandsma College is een Arnhemse editie van het project Voices of Tolerance gestart. Met dit project zetten we ons in om met leerlingen van de derde klas in het vmbo in gesprek te gaan over de onderwerpen identiteit, vrijheid en tolerantie in de huidige samenleving. Het programma bestaat uit een sessie in het Gelredome, workshops door rolmodellen in de klas en een eindevent in het Gelredome. Het doel hiervan is om de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel zijn van een diverse en democratische maatschappij, waarin ook hún stem geldt en waarin zij zelf kunnen bijdragen aan een tolerantere samenleving.

Foto Unesco-school Titus Brandsma College

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen