Je brengt een groot deel van je tijd op school door. Belangrijk dus dat je het er ook echt naar je zin hebt. Dat lukt als je meer doet dan alleen lessen volgen. Elke leerling kan bij ons daarom meedoen in de leerlingenraad.

Leerlingenraad 

De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers. Zij komen regelmatig bij elkaar om te praten over onze school. Over beleid, maar ook over de inrichting en aankleding van het gebouw. De leerlingenraad heeft een adviserende rol. De directie neemt de adviezen van de leerlingenraad serieus, en vraagt soms ook actief om de mening van de raad. 

We maken ruimte voor inspraak

We bereiken het meest als we allemaal samenwerken: leerlingen, docenten en ouders. Daarom vinden we inspraak essentieel. Inspraak voor iedereen. We staan altijd open voor de mening van leerlingen en ouders. Neem dus gerust contact op met de mentor als je iets wilt bespreken. Wij vragen ook actief om feedback. Bijvoorbeeld in jaarlijkse enquêtes, tijdens klankbordavonden tussen ouders en ouderraad en in projecten. Er is ook ruimte voor inspraak in speciale commissies: onze school heeft een ouderraad en een leerlingenraad.

Thomas a Kempis

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen