Ervaringen van ouders over de Wereldklas

(Om de privacy te beschermen zijn de namen gewijzigd.)

Meer zelfvertrouwen 

"Onze zoon Kevin voelde zich de laatste 2 jaren op de basisschool niet meer op zijn gemak. Hierdoor zakten ook zijn schoolresultaten ver naar beneden. Kevin zagen wij met de dag meer verdrietig worden. 

Gedurende het laatste basisschooljaar is bij Kevin hoogsensitiviteit vastgesteld. Kinderen die hoogsensitief zijn, zijn meer dan andere kinderen afhankelijk van de uitstraling en verwachtingen van de leerkrachten. Doordat Kevins prestaties uitbleven, nam het vertrouwen van de leerkrachten op zijn basisschool sterk af. We hadden er weinig vertrouwen in dat Kevin nu goed zou kunnen beginnen op de middelbare school. 

Toen hoorden we over de Wereldklas. Dat bleek voor Kevin de oplossing! Vanaf de eerste dag dat Kevin naar de Wereldklas gaat, merken wij als ouders dat hij weer opgewekt is. Na een week vertelde hij ons: 'Eindelijk leer ik dingen waar ik iets aan heb!'. De leerkrachten van de Wereldklas hebben vanaf dag 1 hun echte vertrouwen uitgesproken in Kevin. Deze veilige omgeving van bewust begrip en bewuste aandacht heeft voor onze zoon echt de deur naar het middelbare onderwijs opengezet." 

Hij zingt zelfs 

"Onze zoon zit sinds augustus in de Wereldklas van Titus Brandsma College in Velp. Een belangrijke factor voor onze keuze was de hoop en verwachting dat onze zoon meer plezier in het leren zou krijgen. En daardoor meer zelfvertrouwen. 

We kunnen zonder meer zeggen dat onze verwachting helemaal is uitgekomen. Hij staat goed op uit bed, kleedt zich met plezier aan en vertrekt met de bus naar school. Het komt vrolijk terug, zingt zelfs geregeld! Hij komt met verhalen dat hij taal en rekenen nu wél leuk vindt. Is erg trots op taken die hij afkrijgt. 

Hij krijgt als mens veel waardering en respect van de onderwijskrachten. En dat doet hem erg goed." 

Gezien worden en persoonlijke aanpak

"Lara geniet van de sfeer en openheid in de klas. Er wordt een veilige situatie gecreëerd waarin ons kind ruimte krijgt zichzelf te zijn en gestimuleerd wordt zichzelf te laten zien, zonder dat het een ‘te warm nest’ wordt. Groepsprocessen worden bewust begeleid en de kinderen krijgen hier ook inzicht in. Deze indruk heb ik ook gekregen van de andere ouders. Door deze persoonlijke groei krijgt ons kind meer zekerheid. Lara doet meer haar best om resultaten halen, durft meer te vragen en meer zichzelf te laten zien. Er is ruim aandacht voor het kind zelf, ons kind gaat met veel plezier naar school, zet zelf de wekker en komt vrolijk weer thuis... dat zegt genoeg!” 

“Er worden duidelijke testen afgenomen en besproken met ouders zodat een persoonlijke aanpak mogelijk is. Er wordt op het niveau van het kind gewerkt en doelen gesteld om aan eventuele achterstanden op sociaal / emotioneel of cognitief gebied te kunnen werken. De inhoud van het onderwijsprogramma staat helder op papier, komt duidelijk naar voren in de voorlichting en is duidelijk voor het kind.” 

“We hebben de voorlichtingsmomenten als helder, professioneel en gepassioneerd ervaren. Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Dit zien we nu ook duidelijk terug in het onderwijsprogramma en begeleiding. Zodra wij zelf een vraag hebben wordt hier ook alert op gereageerd, zowel telefonisch als via de mail. Meteen na 3 schoolweken hebben alle ouders een voorlichtingsavond in de klas gehad. Er is voor de ouders ook ruimte om mee te denken over thema’s. De drempel is laag om contact op te nemen met de mentor. Ons kind wordt gezien en wij worden gezien... dat is de voeding om “de wortels van ons kind” te laten groeien en volgens mij is er weinig belangrijker dan dat!" 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen