We kennen onze leerlingen goed. Dat komt doordat we bij ons op school werken in teams van leraren, verdeeld over drie afdelingen met elk een eigen afdelingsleider. Elke afdeling begeleidt een groep leerlingen. Lees verder om meer te weten te komen over onze aanpak van leerlingondersteuning.

Docent en mentor

De begeleiding begint in de les, bij de vakdocent. Ze zijn de antennes in de klas, die oppikken wat er speelt en begrijpen waar en op welke manier begeleiding nodig is. Verder heeft elke klas een mentor, of soms zelfs twee. De mentor is een docent met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers. 

Afdelingsleider

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Zij of hij is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken. Een afdelingsleider is de leidinggevende van alle collega’s in hun team. Dat kunnen docenten, onderwijsassistenten of mensen uit het ondersteuningsteam zijn.

Studie- en keuzebegeleiding

Mentoren en decanen helpen de leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze hen tijdens de voorbereiding op het examen en het traject daarna.

Werken naar onderwijsbehoefte 

Alle leerlingen krijgen de begeleiding die precies bij hen past. Daarvoor gebruiken we een speciale methode: 'Werken naar Onderwijsbehoefte'. Heeft een leerling veel uitleg nodig of juist weinig? Wil iemand rust of juist niet? Werkt jouw kind het liefst samen of is er ook behoefte aan tijd voor zichzelf? Wij houden hier rekening mee.

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijke onderdelen. Daarom besteden we hier extra aandacht aan. We stomen je met extra lessen klaar voor de verplichte rekentoets en we werken aan je woordenschat. Taal zie je namelijk terug in alle vakken, zelfs in wiskunde. Wist je dat je een pasje krijgt van de bibliotheek Veluwezoom in Velp? Dit geeft je toegang tot een schat aan verhalen waarmee jij je taalvaardigheid verbetert.

Typisch Titus methode

Wij vinden het belangrijk dat je zo goed mogelijk kunt leren in de lessen. Daarom gebruiken we een vast didactisch model, de Typisch Titus Methode. In elke les stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes maken en samenwerken. Aan het einde van de les kijken we of we het leerdoel gehaald hebben. Hieraan zie je dat we een school met veel structuur zijn.

Trainingen

Onze school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, motivatie en het examen. Deelnemen gaat in overleg met mentor, ouders en ondersteuningsteam.

Dyslexie of dyscalculie

Dyslexie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een dyslexieverklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Als de leerling geen verklaring heeft, maar er wel een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen we testen. Voor meer informatie kun je - via de mentor - contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator. Op vergelijkbare manier gaan wij om met dyscalculie. Leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen kunnen in aanmerking komen voor een aangepaste rekentoets.

Extra ondersteuning

Soms maakt een mentor zich zorgen over een leerling. Het kan zijn dat de mentor iets opvalt of omdat de ouders/verzorgers of andere docenten signalen afgeven. Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn: dyslexie of dyscalculie, problemen thuis, een beperking, ineens erg afvallen, bijzondere concentratieproblemen, enzovoorts. Vaak kan de mentor het probleem verlichten, maar soms lossen de inspanningen niet genoeg op. Op dat moment zorgen we voor extra ondersteuning.

Ondersteuningscoördinator

Als je extra ondersteuning nodig hebt, meldt de mentor - na overleg met docenten en de afdelingsleider - de leerling aan bij de ondersteuningscoördinator. Samen besluiten ze of je wordt doorverwezen naar een externe specialist (zoals een jeugdarts) of naar Scala, met hun eigen specialisten:

  • logopedisten
  • schoolmaatschappelijk werkers
  • ambulant begeleiders
  • orthopedagogen
  • verzuimcoaches

De ondersteuningscoördinator adviseert over de beste hulp voor de leerlingen. Voor leerlingen en ouders blijft de mentor het eerste aanspreekpunt.

 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen