Onze leerlingen halen de beste resultaten als docenten, ouders en zijzelf intensief samenwerken. Samenwerken met ouders doen we bijvoorbeeld in de ouderraad. 

De ouderraad komt zes keer per jaar bij elkaar om te praten over onderwerpen als schoolbeleid, feesten en kampen. De ouderraad heeft een adviserende rol. Wij nemen het advies van de raad serieus. Daarom schuift de directie aan bij de vergaderingen. De ouderraad heeft tien leden. Wil je zitting nemen in de raad of heb je vragen? Mail dan naar ouderraad@titusbrandsma-velp.nl

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen