Onze missie

Onze wereld houdt niet op bij de muren van de school, maar we kijken verder. We hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu. De thema’s hebben we onder meer verwerkt in Wereldvakken. Je kunt kiezen uit: Science, Sport, Digi-Media, EXSPO en Theater. Voor deze vakken ga je ook de buitenwereld in. Op excursie, naar een voorstelling of naar de natuur. 

 Visie op onderwijs

Titus Brandsma College stuurt leerlingen op reis om eigen talenten, passies en dromen te ontdekken. Als school reizen we mee, vastbesloten om onze leerlingen in de eigen ontwikkeling te stimuleren. Wij ondersteunen onze leerlingen om nieuwe ervaringen op te doen, passend bij de mogelijkheden. Met ons onderwijs willen wij de leerling ontwikkelen tot een zelfstandige, evenwichtige en kritische persoonlijkheid die trots is op zichzelf.  

Als school willen wij onze leerlingen op voorsprong zetten. Dit doen wij door onze leerlingen te laten zien waarom ze iets leren en waar ze het later voor nodig hebben. Daartoe halen wij thema’s, uitdagingen en ondernemerschap van de buitenwereld naar binnen. Want leren in de juiste context is leuker, laat leerlingen sneller hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 

De leerling van nu bereidt zich voor op een toekomst die sterk onderhevig is aan maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. Dit vraagt om jongeren die bewust en proactief keuzes kunnen maken voor zichzelf en voor een ander. Ondernemend leren speelt daarom een belangrijke rol in onze visie op leren. In de bovenbouw havo en mavo geven we dit vorm vanuit het concept 20-80learning.

Titus Brandsma College is een school met hart voor de leerling. Zo komen we tot de beste prestaties. We werken met leerdoelen. Elke leerling stelt die zelf op en bespreekt die – samen met de ouder(s) – met de mentor. Leerdoelen maak je niet alleen voor vakken waarvoor je minder goed staat. Maar voor vakken waar je prima resultaten behaalt. Bij ons kan de lat altijd iets hoger. 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen