• 27-03-2023

Vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke begrippen waar elke jongere anders over denkt. Al die verschillende meningen en stemmen tellen. Daarover, en over wat vrijheid en tolerantie nu voor jongeren betekenen, gaat het vmbo-programma Voices of Tolerance: een vernieuwend programma voor (cultuur)educatie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam.

Vanuit het Titus Brandsma College is een Arnhemse editie van het project Voices of Tolerance gestart. Met dit project zetten we ons in om met leerlingen van de derde klas in het vmbo in gesprek te gaan over de onderwerpen identiteit, vrijheid en tolerantie in de huidige samenleving.

Op woensdag 8 februari ging het project van start met een bezoek aan GelreDome. Leerlingen kregen een rondleiding door het stadion waarbij gesprekken werden geïnitieerd over het leven van de leerlingen zelf. Het ging over tolerantie en (religieuze) diversiteit. Kun je vandaag de dag zijn wie je bent, durf jij jezelf te laten zien? Kun je openlijk homo zijn als profvoetballer? En hoe zit het met racisme?

Het programma bestaat verder uit workshops door rolmodellen in de klas en een eindevent in GelreDome.
Het project Voices of Tolerance stimuleert ontmoetingen en heeft als doel leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel zijn van een diverse en democratische maatschappij waarin ook hún stem geldt en waarin zij zelf kunnen bijdragen aan een tolerantere samenleving. Dit doen we ook door gesprekken te voeren met gezagsdragers, maatschappelijke sleutelfiguren en influencers.

Voices of Tolerance Arnhem GelreDome

Voices of Tolerance Arnhem GelreDome

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen