• 09-05-2024

Het project over vrijheid, (religieuze) tolerantie en diversiteit. Op woensdag 22 maart werden er twee workshops gegeven over tolerantie en identiteit, met als eindproduct een creatieve uiting. De leerlingen gingen aan de slag met een rap en een foto opdracht.

Over het project Voices of Tolerance

Vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke begrippen waar elke jongere anders over denkt. Al die verschillende meningen en stemmen tellen. Daarover, en over wat vrijheid en tolerantie nu voor jongeren betekenen, gaat het vmbo-programma Voices of Tolerance: een vernieuwend programma voor (cultuur)educatie van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam.

Vanuit het Titus Brandsma College is een Arnhemse editie van het project Voices of Tolerance gestart. Met dit project zetten we ons in om met leerlingen van de derde klas in het vmbo in gesprek te gaan over de onderwerpen identiteit, vrijheid en tolerantie in de huidige samenleving.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen