Gegevens leerling
Geslacht

 

Woonsituatie
Indien gescheiden, wie is de wettelijke vertegenwoordiger?

-
Heeft u al kinderen op 1 van de scholen van de Arentheem Scholengroep?
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld?
Is onze school uw eerste keuze?

Indien onze school niet de eerste voorkeur heeft wordt de aanmelding nog niet in behandeling genomen

Vul hier maximaal twee namen in


Gegevens vorige school
Is er extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig?

Inschrijving gewenst voor
Leerjaar
Havo bovenbouw voorkeur voor
Ouder 1
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
Ouder 2
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
Aanvullende informatie
Heeft de leerling een GelrePas?
Zo ja: graag (digitale) kopie op school inleveren
Zijn er (medische) bijzonderheden die noodzakelijk zijn te weten?

Indien van toepassing graag verklaring/rapport inleveren van bijv. dyslexie, dyscalculie, adhd etc.

Ondertekening

Ouder(s)/voogd verklaren zich bij ondertekening akkoord:
- Om inlichtingen in te winnen bij de school van herkomst om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de opleiding waarvoor de inschrijving is gedaan
- Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier t.b.v. goede begeleiding
- Met de grondslag, regels en afspraken van de school (zie schoolgids op de website)
- Het vermelde E-mailadres te gebruiken voor verzenden van nieuwsbrieven en correspondentie

Sign above

Sign above

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen