Voordat we kunnen overgaan tot plaatsing, is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Om de ondersteuning te kunnen bieden die de leerlingen nodig hebben, is het noodzakelijk dat we de doelen van de leerling, zijn (on)mogelijkheden en het niveau voor de zomervakantie in kaart brengen. Dit is nodig voor de juiste ondersteuning van de leerling op individueel niveau en binnen het groepsproces van de klas. 

Voor de zomervakantie worden de klassen zorgvuldig ingedeeld en begint het ondersteuningstraject met een uitgebreide kennismaking. Na de zomervakantie wordt dit voortgezet om te werken aan de sociale cohesie van de klas. Dit is een zorgvuldig proces, omdat het om een kwetsbare groep leerlingen gaat. Toelating tot de Wereldklas is daarom na start van het traject van voor de zomervakantie niet meer mogelijk. 

Tot de intakeprocedure behoort onder meer een aantal plaatsingstesten. We hanteren de volgende toelatingseisen: 

  • De basisschool moet voor aanmelding bij de Wereldklas een positief advies geven met een onderbouwing. 
  • Het advies van de basisschool moet minimaal vmbo-KGT zijn (met vooruitzicht op vmbo-t of hoger). 
  • De leerling moet minimaal 8 jaar basisonderwijs hebben gevolgd. 
  • Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand waardoor de leerling sociaal-emotioneel nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs. 
  • Er is geen sprake van gedragsproblemen. 
  • Onze intake moet leiden tot een positief advies; het intaketeam van de Wereldklas beslist. 
  • De aanmelding gebeurt voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

Testen 

Elk kind waarvan wij denken dat de Wereldklas een goede oplossing is, maakt een aantal testen. De testen voeren wij niet uit om een kind wel of niet binnen Titus Brandsma College te plaatsen. Maar om te kijken of een kind in de Wereldklas de juiste ondersteuning kan krijgen. En om de doelen op te kunnen stellen voor het komende jaar (elk kind heeft een persoonlijk leerdoel). 

Is de Wereldklas niet passend, dan zal het kind geplaatst worden in het niveau dat de basisschool aangeeft (van praktijkschool tot gymnasium binnen ons bestuur). Als wij te weinig in de ondersteuningsbehoefte binnen de scholengemeenschap kunnen voorzien, dan zorgen we voor een passend alternatief. Het is dus geen toelatingstest. Dat mag niet en hoeft ook niet. 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen