Wat leuk dat je overweegt om in ons tussenjaar ‘Wereldklas’ jezelf verder te ontwikkelen! Het voordeel van onze Wereldklas is dat we werken met persoonlijke doelen. Deze bepalen met een aantal testen. Hiermee hebben we voor de zomervakantie zicht op jouw mogelijkheden en jouw niveau. Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vertellen wij je alles over onze intake. Samen zorgen we voor de juiste ondersteuning en een fijne start bij ons op school!

Testen Wereldklas

Elk kind waarvan wij denken dat de Wereldklas een goede oplossing is, maakt een aantal testen. Met deze testen onderzoeken we niet of een leerling bij onze school past, maar of onze Wereldklas de juiste ondersteuning biedt. Het is geen toelatingstest. Op basis van de testresultaten bepalen  we  het persoonlijke leerdoel van de leerling voor het komende jaar.

Is de Wereldklas toch niet passend? Dan plaatsen we de leerling in het niveau dat de basisschool aangeeft binnen ons COG schoolbestuur of een andere school.

Intake Wereldklas

We passen de volgende toelatingseisen toe: 

  • De basisschool moet voor aanmelding bij de Wereldklas een positief advies geven met een onderbouwing.;
  • Het advies van de basisschool moet minimaal vmbo-KGT zijn (met vooruitzicht op vmbo-t of hoger);
  • De leerling moet minimaal 8 jaar basisonderwijs hebben gevolgd;
  • Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand waardoor de leerling sociaal-emotioneel nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs;
  • Er is geen sprake van gedragsproblemen;
  • Onze intake moet leiden tot een positief advies; het intaketeam van de Wereldklas beslist;
  • De aanmelding gebeurt voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

Voor de zomervakantie worden de klassen zorgvuldig ingedeeld en begint het ondersteuningstraject met een uitgebreide kennismaking. Na de zomervakantie gaan we hiermee verder en besteden we extra aandacht aan het groepsgevoel in de klas. Toelating tot de Wereldklas is daarom niet meer mogelijk na de start van het schooljaar.

Contact

Meer informatie over de Wereldklas? Neem dan gerust contact op met de intaker van de Wereldklas, de heer Björn Stoer (e-mail: wereldklas@arentheemcollege.nl, telefoon: 026 363 38 36).

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen